Ontdek met yoga sutra’s 8 +9 wat goed is en wat kwaad

Yoga Sutra 8: Onjuiste kennis ontstaat als je het onechte als echt beschouwt

Yoga Sutra 9: Verbale illusie ontstaat als woorden niet corresponderen met de werkelijkheid.

Volgens de Yoga Sutra’s hebben wij een volledig verkeerd beeld van de werkelijkheid. Bijna alle gedachten die we hebben zijn tot op zekere hoogte onzin. Volgens de Yoga Sutra’s is het serieus nemen van deze onjuiste kennis dan ook de bron van ons persoonlijk leed en het leed dat wij anderen aan doen. Je denkt bijvoorbeeld dat anderen jou stom vinden of je vindt dat je helemaal nergens goed voor bent. Ook kun je geloven dat andere mensen minder zijn dan jou of juist andersom. Maar als je aanvaard dat bijna al je gedachtes niet kloppen, betekent dit dan ook dat niets goed of slecht is?

Het oudste yoga geschrift, de Bhagavad Gita (uit ongeveer drieduizend voor Christus) is hier heel duidelijk in. De tekst zegt dat je nooit precies kunt weten of je gedachten kloppen, maar dat je wel duidelijk kunt weten wat goed en slecht is. Hierin is zelfs geweld niet per definitie slecht. In de Bhagavad Gita ligt de nadruk sterk op het omarmen van de harde kant van het bestaan. In deze Yoga tekst is het God zelf (Krishna), die hoofdpersoon Arjuna steeds weer moet overhalen om zijn vijanden te doden. Deze houding ten opzichte van goed en kwaad is een heel andere dan de moderne Yoga en New Age interpretaties.Volgens de meer moderne New Age stromingen is er niet zoiets als goed en kwaad. Goed en kwaad is een illusie van het denken dat alles generaliserend in een hokje probeert te stoppen.

De hoofdpersoon van de Bhagavad Gita, Arjuna, heeft in deze tekst opvallend veel overeenkomsten met de moderne Yoga aanhangers. Arjuna vindt dat alles al één in liefde is, volgens hem is het dus helemaal niet noodzakelijk om te vechten. Hij wil lekker in zijn eentje ergens zitten en mediteren. Het centrale punt van de Bhagavad Gita is dat aan het mens zijn bepaalde sociale rollen vast zitten. De echte Yoga leerling zal dan ook zijn verlichting moeten vinden via deze sociale rol en niet er om heen. Hij moet niet vluchten van zijn rol, ook niet als hij hierin slechte dingen moet doen om het goede te beschermen. Hij moet zijn verlichting bereiken door zijn rol te blijven uitvoeren. Het verschil met de ‘normale’ mens is dat de yoga leerling niet langer afhankelijk is van de rol die hij speelt voor zijn eigen geluk. De Yoga leerling leert zijn rol zien als een rol en niet meer dan dat, waardoor hij de realiteit niet langer alleen ziet vanuit zijn eigen standpunt. Hierdoor is hij in staat om soms minder leuke dingen te doen zonder er heel erg onder te lijden.

In latere Yoga teksten en zeker in moderne yoga bladen wordt langzaam steeds meer nadruk gelegd op het tijdelijk ontsnappen van je rol op de Yoga mat. Je zult echter al snel merken dat het effect van een dergelijke Yoga praktijk erg beperkt is. Als je echt wilt leren loslaten moet de yoga juist geintegreerd worden in de dagelijkse handelingen. De yoga traditie legt in tegenstelling tot veel andere tradities veel nadruk op het streven naar zelfstandigheid en het behouden van je sociale rol. Verlichting wordt zo iets wat ook door sociale interactie kan worden bereikt. Geleerd moet worden om open en frustratieloos met jezelf en anderen om te kunnen gaan. Het is al moeilijk om frustratieloos met jezelf om te kunnen gaan, laat staan met een ander. Volgens de yoga traditie is er één gebied waar wij de minst heldere kijk op de werkelijkheid hebben en dat is in de relaties met anderen. De gedachtes die we hebben over de ander zijn bijna altijd lariekoek. Geen wonder dat we zoveel ruzie maken.

Yoga vraagt je dus om je eigen gedachtes niet serieus te nemen, om te accepteren dat je op veel gebieden een idioot bent. Na dit inzicht proberen veel yoga studenten aan zichzelf te werken, te bouwen aan een minder oordelende ik. Het heeft echter geen zin om je gedachtes te veranderen, omdat gedachtes per definitie oordelen zijn. Dit is voor veel mensen moeilijk te slikken omdat wij toch graag willen weten wat er aan de hand is. Het is moeilijk om te accepteren dat je niet weet wat de ander vindt en denkt. We hopen op een nieuwe, wijze ik. Deze wijze ik kan echter pas komen als je accepteert dat je gedachtes idioot zijn en ook altijd idioot zullen blijven. Je oordeelt net zoveel, maar hebt niet langer de neiging om je oordeel met de wereld te delen.

Alternative Text

Janco König is klinisch psycholoog en meester in de rechten. Hij is gespecialiseerd in mindfulness-interventies en meditatie voor stressreductie. Hij geeft sinds 2009 mindfulnesstrainingen en heeft meer dan tien jaar persoonlijke ervaring met mindfulness en andere meditatiedisciplines. Zijn passie is zelfontdekking en ontwikkeling in zichzelf en anderen.